Comercial Senior vehículo nuevo

Director/a Escola Maristes Sants Les Corts

Busquem incorporar una persona amb una alta capacitat per liderar el present i el futur del funcionament del centre, assumint la representació de l’Organització davant les institucions locals, famílies i equips. Aquesta posició serà nomenada pel Patronat de la Fundació. Dependrà i haurà de reportar a la Direcció de la Fundació.

Fundació Champagnat

La Fundació Champagnat és la titular de les 25 obres educatives promogudes pels germans Maristes a Catalunya. Formen part de la xarxa 10 escoles, 15 obres socials, centres de lleure i solidaritat, i altres entitats. Gestiona un pressupost aproximat de 50 milions d’euros anuals. Atén unes 8.000 famílies, 14.000 joves, amb una plantilla d’unes 1.600 persones entre professors/es, educadors socials i personal de serveis. La Fundació Champagnat és una entitat jurídica civil catalana que juntament amb les obres educatives i socials maristes de França, Hongria, Grècia i Algèria formen la xarxa d’obres maristes de la província L’Hermitage.

Maristes Catalunya

La missió dels Maristes a Catalunya és l’educació cristiana dels infants i joves, la proposta dels principis i valors de l’Evangeli i l’atenció als infants i joves en situacions de vulnerabilitat.

Mitjançant la Fundació Champagnat,els Maristes gestionem escoles i obres socials a Catalunya, que té l’objectiu de millorar la qualitat educativa i contribuir al benestar de les persones més necessitades.

Els nostres valors són la presència, senzillesa, esperit de família i fraternitat, amor al treball, a l’estil de Maria, atenció als més vulnerables, solidaritat, dedicació a la persona, acompanyament, esperança i joia, universalitat-internacionalitat i participació.

Missió vacant

Depenent de la Direcció de la Fundació es responsabilitzarà de:

 • Liderar, gestionar i posar en marxa el Pla Estratègic de l’Escola Maristes de Sants, per tal d’aconseguir els objectius definits i tenint ben presents els  Valors i l’Esperit de la Fundació.
 • Liderar  l’equip de docents, personal d’administració i serveis generals, monitors i monitores de l’Escola Maristes de Sants.
 • Liderar el procés de transformació de les línies pedagògiques i educatives de l’Escola considerant els nous reptes educatius en un entorn de complexitat i competitivitat creixents (canvi de valors socials, digitalització de l’educació, desigualtats socials en augment, natalitat decreixent).

Funcions

Depenent de la Direcció General/Direcció de Recursos Humans de la Fundació les seves funcions es desenvoluparan en els següents àmbits:

 • Lideratge i gestió d’equips: Gestionar  les persones al seu càrrec implicant-les en el projecte de l’escola. Aconseguir equips docents,  cohesionats i eficaços. Resoldre situacions problemàtiques i conflictives.  Promoure accions encaminades a  la cura  i protecció de la  infància.
 • Àmbit estratègic: Proposar i portar a terme la planificació estratègica de l’Escola, coordinadament  amb la Direcció General de la Fundació.
  • Organitzar, difondre i vetllar pel pla estratègic i la Programació General Anual (PGA).
 • Àmbit operatiu: proposar i desenvolupar accions de millora continua considerant les enquestes, auditories i d’altres així com promoure programes de innovació i recerca. Gestionar els tràmits necessaris per l’adequació de les instal·lacions.
 • Àmbit relacional: Representar al Centre Escolar davant  les institucions externes, famílies, AMPA i alumnes. Responsabilitzar-se de les comunicacions i de dur a terme les gestions oportunes amb les àrees de la Fundació (sostenibilitat, gestió de persones, compliance, comunicació, missió i resta d’equips de la Fundació)**. No acabo de saber  molt be quines son aquestes funcions

Perfil

 • Formació Universitària a nivell de Grau Universitari en Ciències de l’Educació, Magisteri,  Psicopedagogia,… o vinculada amb l’àmbit educatiu i aquella relacionada amb habilitats directives o gestió d’equips.
 • Experiència de més de 5 anys en la posició de Director/a o Adjunt/a a Direcció de Centre Escolar. I en la Gestió en entorns de canvi.
 • Indispensable tenir el Nivell C de català.
 • En el perfil de la persona caldrà una clara Motivació finalista per a ocupar la posició de Director  d’Escola, compromís  amb la Institució i els Valors Maristes, elevada capacitat de lideratge, de planificació i organització, actitud positiva, iniciativa, proactivitat, capacitat resolutiva i executiva, empatia, habilitat per a les relacions interpersonals i la gestió de persones, Treball en equip i Orientació a la Comunitat Educativa.

Condiciones laborales

 • Contracte indefinit.
 • Jornada completa de dilluns a divendres.
 • Lloc de treball presencial a Barcelona ciutat, amb opció d’un dia de teletreball (tot i que es requereix disponibilitat per a viatjar)
 • Sou en torn als xx.000€en funció de valia.
 • Vacances anuals 33 dies laborables.

¿Estás interesado en esta oferta de empleo? Envíanos tu currículum