Declaració d’Accesibilitat

  • Inici
  • Declaració d’Accesibilitat

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://asinco.com

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD  1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen en el següent punt.

 

CONTINGUT NO ACCESIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018

Podrien existir alguns aspectes de contrast que no compleixin els mínims exigits, 3:1, respecte als colors adjacents del fons de la secció de la web en qüestió. [9.1.4.11 Contrast no textual]

Podrien existir algunes etiquetes o instruccions no etiquetades correctament [9.3.3.2 Etiquetes o instruccions]

Podrien existir missatges d’estat que no compleixin amb els mínims exigits [9.4.1.3 Missatges d’estat]

Podrien existir suggeriments davant errors que no compleixin amb els mínims exigits [9.3.3.3 Suggeriments davant errors (condicional)]

Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web

Càrrega desproporcionada

No aplica.

PREPARACIÓ DE LA SEGÜENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada el 16 de març de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a de l’RD 1112/2018) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web

Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través de l’email de contacte info@asinco.com

Pot presentar:

Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:

Continguts que estan exclosos de l’àmbit  d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4

Continguts que estan exempts del compliment  dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de l’email anterior.

PROCEDIMIENT D’APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.