ASSESSORIA JURÍDICA

ASSESSORIA JURÍDICA

Assessorament en l'àmbit del dret mercantil
 • Constitució de Societats Civils i Mercantils.
 • Modificacions Estatutàries.
 • Concurs de Creditors.
 • Compravendes Mercantils i Contractes Mercantils de tota mena.
 • Impagats.
 • Responsabilitat dels Administradors Socials.
 • Auditories preventives.
 • Fusions Empresarials.
 • Dissolucions i liquidacions de Societats.
 • Seguiment Jurídic de les Obligacions Socials Formals.
 • Procediments de Segona Oportunitat.
Assessorament en l'àmbit del dret civil

En tots els àmbits del dret civil i a més com a especialistes en:

 • Dret Immobiliari: 
  • Contractes d’Arrendaments Urbans
  • Contractes de Compravenda i Transmissió d’Immobles
  • Minutes de Declaració d’Obra Nova i Divisió Horitzontal
  • Contractes d’Execució d’Obra i Subcontractació
  • Dret Registral
  • Desnonaments
 • Dret Matrimonial i de Família
  • Divorcis i Separacions Judicials
  • Constitució i Dissolució de Parelles de fet
  • Liquidació de Béns Comuns
  • Mediació familiar
  • Actualització de Pensions
  • Aliments
  • Modificacions de Sentències de Divorci / Separació
  • Tuteles, adopcions i filiacions
  • Incapacitacions
 • Dret Hereditari
  • Orientació Testamentària
  • Declaració d’Hereus Ab-*intestato
  • Adjudicació i Distribució d’Herència
 • En l’àmbit del Dret Penal: dret penal en general, amb especial rellevància a:
  • Assistències a Comissaries i Jutjats
  • Violència de Gènere
  • Circulació i Alcoholèmia
  • Denúncies i Querelles
  • Delictes derivats d’Accidents de treball
  • Delictes econòmics

En l’àmbit del Dret Processal: Actuació lletrada i professional, abans de res tipus de Jutjats que coneguin de les matèries relacionades amb l’àmbit de les nostres competències i especialitats.