ASSESSORIA LABORAL

ASSESSORIA LABORAL

L’assessorarem i gestionarem tots els tràmits vinculats amb les relacions laborals de la seva empresa de manera directa i personalitzada:

 • L’ajudem a triar el tipus de Contracte.
 • Gestionem tots els tràmits entre els empleats de la seva empresa i l’Administració  perquè estigui sempre al dia de les obligacions que, com a empresa, ha de complir amb l’Administració -Seguretat Social-.

Un assessorament laboral permanent per a oferir-li una resposta instantània i pràctica sobre qualsevol dubte que pugui tenir.

Departament administratiu laboral
 • Assessorament integral permanent sobre gestió laboral.
 • Estudi i confecció de contractes de treball en totes les modalitats.
 • Elaboració de nòmines i Assegurances socials.
 • Gestió d’altes i baixes de treballadors en la Seguretat Social.
 • Gestió d’altes d’empresa, autònoms i altres règims en la Seguretat Social.
 • Tramitació de parts d’accidents de treball.
Departamento Jurídico Laboral
 • Tramitació d’acomiadaments individuals i col·lectius.
 • Assessorament sobre expedients de regulació d’ocupació.
 • Sol·licitud de pensions i prestacions (jubilació, invalidesa, etc.).
 • Elaboració i seguiment de convenis col·lectius d’empresa.
 • Confecció de les retencions trimestrals i anuals dels treballadors.
 • Informes de costos salarials.
 • Assistència i representació davant l’els Jutjats socials, així com la Inspecció de treball.
 • Jutjats socials.
 • Auditoria Soci-Laboral per a establir el nivell de compliment del dret de treball i de Seguretat Social per part de la seva empresa.
 • Gestió i afiliació d’empleats de la llar (servei domèstic).