GESTORIA COMPTABLE I FISCAL PER A AUTÒNOMS

GESTORIA COMPTABLE I FISCAL PER A AUTÒNOMS

Els nostres serveis d’Assessoria Gestoria li permetran rendibilitzar al màxim els seus beneficis com a autònom i reduir la seva càrrega fiscal.

Serveis

El Departament de Gestoria d’Autònoms li ofereix els següents serveis

  • Alta d’autònoms: Ens encarreguem de gestionar tots els tràmits necessaris per a la seva legalització com a autònom: Alta Censal – IAE, alta d’autònoms en la Seguretat Social, IVA, IRPF, Llibre de visites, Operacions intracomunitàries, etc.
  • Contractació d’empleats: Si com a autònom ha de contractar algun treballador tindrà l’òptim assessorament del nostre departament d’Assessoria Laboral.

Tràmits

  • Presentació d’impostos i declaracions trimestrals (IVA, IRPF).
  • Presentació de declaracions informatives anuals (models 347…)
  • Pre-càlcul de la renda: assessorament i previsió per a garantir una planificació beneficiosa.
  • Elaboració de la Comptabilitat.

Assessorament personalitzat

Tots els nostres serveis de gestoria inclouen un assessorament de qualitat i personalitzat per a cada tipus d’autònom perquè sempre ho tinguis tot baix control.