ASSESSORIA COMPTABLE

ASSESSORIA COMPTABLE

Confeccionem la comptabilitat de la seva empresa. Li oferim un servei personalitzat que li permetrà deixar a les nostres mans els processos comptables perquè la seva Empresa pugui dedicar-se plenament al seu objecte social.

Una comptabilitat ordenada, ràpida i transparent perquè en tot moment pugui conèixer la realitat econòmica d’aquesta. Una anàlisi permanent en matèria comptable perquè pugui optimitzar la gestió empresarial i adoptar les millors decisions operatives i estratègiques. El coneixement de la situació econòmica de la seva empresa li permetrà gestionar-la amb major eficàcia.

Serveis

  • Disseny de plans de Comptabilitat.
  • Confecció de la Comptabilitat i tancaments periòdics.
  • Supervisió i Revisió de processos i procediments comptables.
  • Elaboració de Pressupostos.
  • Preparació de tancaments comptables. Diagnòstic i conclusions.
  • Comptabilitat Analítica.
  • Transcripció de comptabilitats.
  • Confecció i Presentació de Comptes anuals.
  • Confecció i Presentació de Llibres Oficials. Pot complementar la comptabilitat de la seva empresa amb assessorament fiscal i laboral.

Des de les nostres oficines de Sabadell o si els resulta més còmode, directament en la seva pròpia empresa.