AUDITORIA DE CAPITAL INTEL·LECTUAL EMPRESA

AUDITORIA DE CAPITAL INTEL·LECTUAL EMPRESA

Un dels majors experts en Capital Intel·lectual, Leif Edvinsson, diu que si solament extraiem conclusions d’una empresa pels seus resultats financers i ignorem els seus valors ocults -Capital Intel·lectual- la Companyia no subsistirà en el mitjà i llarg termini.

Servicios

Asinco Assessors considera que el Capital Intel·lectual és la gran riquesa de les Organitzacions i el seu Departament de Psicologia està especialitzat en l’estudi de:

  • Capital Humà: Capacitats, actituds, destreses i coneixements, individuals i intransferibles, que cada empleat aporta a l’empresa. Ho podem considerar com un actiu de l’Empresa en tant i quan, l’empleat mantingui vigent la seva motivació i actitud, i actualitzades les seves competències i prestacions per a poder contribuir positivament a l’assoliment de la finalitat de l’empresa.

L’estudi del Capital Humà, entès com el saber individual dels empleats, dins del col·lectiu que aporta valor (knowledge that Producer value) a l’Empresa s’erigeix com la principal font de riquesa d’aquesta, L’avaluació de Capital Humà es realitza analitzant motivació laboral, capacitats (funcions intel·lectuals), actitud i destresa en la praxi professional (comportament laboral), habilitats socials i estructura psíquica; és a dir tot el que un empleat ha d’aportar a l’empresa segons la funció que té assignada i considerant el grau de complexitat i especialització d’aquesta.

En col·laboració amb partners associats podem dur a terme l’estudi i avaluació de:

  • Capital Organitzacional: Constituït per tots aquells elements de tipus organitzatiu intern que posa en pràctica l’empresa per a exercir les seves funcions de la manera més òptima possible. Entre aquests es poden assenyalar les bases de dades, els quadres d’organització, els manuals de processos, la propietat individual (paleses, marques o qualsevol element intangible que pugui estar protegit per drets de propietat intel·lectual) i totes aquelles coses el valor per a l’empresa sigui superior al valor material.
  • Capital Relacional: Fa referència als possibles clients als quals va dirigit el producte d’una empresa, els clients fixos d’aquesta (cartera de clients, llistes establertes, etc.), i en la relació empresa-client (acords, aliances, etc.); i també als processos d’organització, producció i comercialització del producte (estratègies de cara a l’assoliment).

Avaluació objectiva del rendiment professional

Mitjançant l’elaboració de protocols personalitzats, qualitatius/quantitatius per a valorar l’actitud, motivació, implicació, proactivitat, creativitat… dels empleats de la seva Empresa.